… na lekcjach

Doświadczenia z biologii, chemii i fizyki.

Praca metodą projektu z wykorzystaniem doświadczeń w przedmiotach przyrodniczych sprawiła w tym roku szkolnym uczniom wiele radości i satysfakcji.

Wykonano nie tylko wiele pięknych prac w postaci plakatów, ale i także wiele doświadczeń.
Dzięki nim uczniowie mogli zastosować zdobytą wiedzę w praktyce i poszerzyć swoje zainteresowania tymi przedmiotami. Uczniowie badali właściwości substancji takich jak np. woda oraz związane z nią zjawiska a także wpływ np. octu na tkankę kostną.

Oto kilka przykładów takiej praktycznej nauki.

 


Przedstawiamy ciekawy projekt ucznia klasy siódmej wykonany na lekcji informatyki:


Informatyka – plan lekcji klasa I GIM

– plan lekcji utworzony przez ucznia na lekcji informatyki w ramach nauki kodu HTML


Na lekcji informatyki z cyklu – podstawy programowania dla najmłodszych: