Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna DZSSP Wałbrzych

Klauzula informacyjna_skargi_i_wnioski

Klauzula_email

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH RODO dla kanałów Social Media

 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Szkół Specjalnych Przyszpitalnych w Wałbrzychu ul.Batorego 4 58-300 Wałbrzych

kontakt tel 74 842 11 91 email : sekretariat-walbrzychdzssp@edu.dolnyslask.pl, adres do korespondencji Wałbrzych 58-300 ul. Batorego 4.

Administrator wyznaczył  inspektora ochrony danych osobowych,

Tomasz Więckowski tel: 693 337 954

email: iod2@synergiaconsulting.pl

adres do korespondencji: 58-300 Wałbrzych ul. Batorego 4.